Tìm hiểu về quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam

[ad_1]

Hiện nay, việc tiến hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam đang và đang là một trong những vấn đề hàng đầu cần được quan tâm. Vậy, quy hoạch quảng cáo ngoài trời là gì cũng như những quá trình để tiến hành hoàn thiện một đề án quy hoạch cũng như quy định, điều luật về quy hoạch quảng cáo ngoài trời? Hãy cùng KonTumOOH Integrated Outdoor Advertising tìm hiểu thông qua nội dung bài viết tiếp sau đây.

1. Quy hoạch quảng cáo ngoài trời là gì?

Để đủ nội lực hiểu rõ hơn về vấn đề này, trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu xem quy hoạch tức là gì? Theo khái niệm, quy hoạch là quá trình sắp xếp, xếp đặt những phân khúc quy hoạch vào một xã hội nhất định, nhằm đạt được tiềm năng của kế hoạch đề ra thuở đầu như trở nên tân tiến kinh tế, xã hội, bình an quốc phòng…

Do vậy, đủ nội lực hiểu một hướng dẫn đơn thuần rằng quy hoạch quảng cáo ngoài trời chính là việc phân bửa, Khu Vực những khu vực, vị trí quảng cáo ngoài trời trên cơ sở căn cứ của pháp luật hiện hành về quảng cáo ngoài trời, nhằm mang hoạt động này đi vào quy củ, phát huy hiệu suất cao và góp phần tham gia trở nên tân tiến kinh tế – xã hội khu vực.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời là một trong số những khái niệm khá xa lạ so với người khác. Hình ảnh: Báo mới

Tiềm năng của những đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời nhằm tạo dựng nền móng hoá những mô hình quảng cáo ngoài trời, phục vụ sở hữu hiệu suất cao cho công việc tuyên truyền, cổ động chính trị, truyền thông thương nghiệp, song song góp phần xúc tiến kinh tế – xã hội của khu vực trở nên tân tiến một hướng dẫn mạnh mẽ. Ngoài ra, việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời cũng góp phần tạo nên quy tắc cho hoạt động quảng cáo, tạo cơ sở pháp ly cho công việc quản trị của Nhà nước và Sở, Ban, Ngành, tạo thuận tiện cho những doanh nghiệp, nhà thêm vốn Lúc tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Quy hoạch giúp tạo cơ sở pháp lý cho Sở, Ban, Ngành đơn giản quản trị những hoạt động quảng cáo ngoài trời. Hình ảnh: Internet

Những hoạt động quy hoạch quảng cáo ngoài trời cần bám sát kiến trúc tỉnh thành cũng như quy hoạch đất đai, đường xá, khu dân cư, tụ điểm tập trung, sinh hoạt của người dân trong xã hội nhằm đảm bảo nâng cấp dung mạo tỉnh thành, phục vụ đời sống nhân dân.

Tổng kết, đủ nội lực hiểu một hướng dẫn ngắn gọn, rằng quy hoạch quảng cáo ngoài trời là hoạt động nền móng hoá, mang ra những quy định chung về thể loại quảng cáo, khu vực, vị trí, vị trí tiến hành quảng cáo và xã hội quảng cáo trên địa bàn.

2. Nghị định 181/2013/NĐ-CP về quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định yếu tố thi hành một số điều luật quảng cáo, trong đó sở hữu những lao lý quy định về công việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời nhằm đảo bảo pháp luật cũng như mỹ quan tỉnh thành, gồm có:

Điều 16. Yêu cầu so với những vị trí được quy hoạch quảng cáo ngoài trời

1/ Không đặt trong hành lang an toàn liên lạc, đê điều, online lưới điện quốc gia.

2/ Đảm bảo ko thúc đẩy tới kiến trúc phong cảnh tỉnh thành.

3/ Xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ thuận tiện xã hội và vị trí quảng cáo thương nghiệp.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định rất kỹ lưỡng về vấn đề quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Hình ảnh: KonTumOOH

Điều 17. Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời gồm có:

1/ Tờ trình cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt quy hoạch;

2/ Dự thảo quyết định của cấp sở hữu thẩm quyền phê duyệt quy hoạch;

3/ Dự thảo đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời gồm có những nội dung đại khái tại đây:

a. Phân tích, mô tả những điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế – xã hội sở hữu thúc đẩy thúc đẩy tới hoạt động quảng cáo ngoài trời tại địa phương, thúc đẩy so với quốc phòng, bình an;

b. Phân tích, mô tả tình trạng hoạt động quảng cáo ngoài trời tại địa phương;

c. Quan điểm, tiềm năng xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

d. Dự kiến khoảng trống sử dụng đất cho những vị trí dựng biển quảng cáo ngoài trời trong quy hoạch theo yêu cầu trở nên tân tiến của từng thời đoạn quy hoạch;

đ. Kim chỉ nan xã hội và hạ tầng kỹ thuật cho quảng cáo ngoài trời tại khu vực trung tâm tỉnh thành;

e. Khuyến cáo những mô hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên thêm vốn và Power lực tiến hành;

g. Bạn dạng đồ trích lục, phối cảnh vị trí điểm quảng cáo ngoài trời thể hiện trên tỉ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000;

h. Kế hoạch tổ chức tiến hành và dự toán kinh phí;

i. Tổng hợp, tiếp thụ, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, một mình sở hữu liên quan.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời cần sự nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu kỹ lưỡng. Hình ảnh: Internet

Điều 18. Quy trình xây dựng, phê duyệt, tiến hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, phê duyệt và tiến hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời theo quy trình tại đây:

1/ Xây dựng dự thảo Đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

2/ Quét ý kiến công khai của cơ quan, tổ chức, một mình sở hữu liên quan;

3/ Hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời;

4/ Thông báo quyết định phê duyệt và niêm yết đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời và bạn dạng vẽ yếu tố quy hoạch tại trụ sở Ủy ban nhân dân những cấp và tuyên bố trên những phương tiện thông tin đại chúng của địa phương;

5/ Triển khai tiến hành quy hoạch và tổ chức đấu thầu những vị trí quảng cáo ngoài trời nằm trong quy hoạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 19. Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời

1/ Quy hoạch quảng cáo ngoài trời được điều chỉnh trong trường hợp sở hữu sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể trở nên tân tiến kinh tế – xã hội của địa phương.

2/ Việc điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải trên cơ sở tìm hiểu, mô tả tình hình tiến hành quy hoạch trong thời đoạn trước để xác định những nội dung cần điều chỉnh.

3/ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định này.

3. Thực trạng quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam lúc này

Hiện nay, quá trình quy hoạch cũng như những đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời đang cũ đang khiến cho trái đất quảng cáo ngoài trời nói chung tại Việt Nam gặp nhiều phức tạp. Hiện nay, thị trường quảng cáo ngoài trời ở VN đang được xem như là mảnh đất marketing chưa thực sự “màu mỡ” cho lắm, do thành phần đại khái là việc Nhà nước hiện đang quản trị khá chặt xã hội và thể loại quảng cáo, khiến cho cho việc thực thi những chiến dịch quảng cáo mang tính sáng tạo cao trở thành phức tạp hơn lúc nào hết.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Biển quảng cáo ngoài trời truyền thống, ít sáng tạo nên khó lòng mang lại hiệu suất cao truyền thông cao. Hình ảnh: KonTumOOH

Ngoài ra, những hoạt động quy hoạch quảng cáo ngoài trời ở VN lúc này còn nhiều nguy cơ, hạn chế, kéo tới việc hàng loạt những biển bảng quảng cáo mọc lên một hướng dẫn tự phát và lộn xộn, gây mất image, mỹ quan tỉnh thành khu vực. Điều này hầu như là một hạn chế rất lớn, bởi vì nếu được quy hoạch một hướng dẫn chuyên nghiệp hóa và hợp lý, quảng cáo ngoài trời ko những mang lại trị giá truyền thông thương nghiệp, chính trị mà còn khiến cho cho gương mặt khu tỉnh thành, Tp trở thành tuyệt hảo và thích mắt hơn lúc nào hết.

Ngoài ra, việc những biển bảng quảng cáo ngoài trời to lớn nằm trơ sườn sắt chông chênh, rỉ sét rách nát, ko sở hữu image quảng cáo cũng như thông tin liên hệ cũng chính là một trong những tình trạng đáng báo động tại Việt Nam lúc này. Điều này ko chỉ gây mất image mỹ quan tỉnh thành mà còn tiềm tàng nhiều nguy hiểm khó lường dành cho người dân khu vực cũng như những người tham gia lưu thông trên đường.

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Biển quảng cáo ngoài trời trơ sườn sắt gây nguy hiểm cho người tham gia liên lạc. Hình ảnh: Internet

Tạm kết

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam tuy vẫn còn những tình trạng ko đáng sở hữu, nhưng ko thể phủ nhận rằng những năm Hiện nay, Nhà nước cùng những Sở ban nghề đang sở hữu những lãnh đạo vô cùng quyết liệt và đúng đắn để giúp nghề quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam sở hữu những bước trở nên tân tiến mạnh mẽ và đáng tự hào.

Hoàng Ngọc Văn

Theo KonTumOOH Integrated Outdoor Advertising

[ad_2]
Theo Brand VietNam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *